Golvlist


Ett litet hyvleri med enorm kunskap om hyvling i alla träslag, men framför allt i Ädelträ. Styrkan i ett litet hyvleri är att kunna vara flexibel och ha en mångfald.

Jag tar även fram speciallist efter önskemål.