Parketthistoria


Parketten gjorde sitt intrång hos oss någonstans mellan 1500 -1600 talet då den sydeuropeiska byggnadsstilen infördes då man anlitade byggherrar och arkitekter ifrån Sydeuropa.

Till en början var det bara Slott och herresäten som kunde unna sig den exklusiva parketten. Med åren som gick så förstod man att golvet var nästan outslitbart och skulle passa i andra miljöer där slitaget var stort som i offentliga lokaler och bostadshus. Nya fabriker byggdes som enbart tillverkade parkett stav i början av 1900 talet.

Till en början gjordes den för hand på plats, som i sin tur krävde mycket hantverks skicklighet och kunskap om träslagen.

Ja det var så det hela började med den stolta yrkeskategorin Parkettläggare.

Fortfarande är det massiva trägolvet en ren naturprodukt och ingår i vårt kretslopp