Ekebo Stjärnparkett

Ekebo Logo

Ekebo Stärnparkett är en vidareförädling av stavproduktionen.

Man limmar ihop bitar av stavar som i sin tur är noggrant utskurna som i hopsatt modul blir en stjärna..

Tillverkas i Ek och Ask och har tjocklek 16 mm och kvadratiska 476*476 mm.

Ekebo Stjärnparkett Ekebo Stjärnparkett

Levereras obehandlade.

Se mer bilder Stjärnparkett Ekebo (öppnas i nytt fönster)